Як сільська рада забирає батьківську землю. Або безпредєл Софіївсько-Борщагівської сільської ради — Кудрика О.Т.

коррупция по-украински или

Как сельский совет забирает отцовскую землю. Или безпредел Софиевско-Борщаговского сельского советаКудрик А.Т.

corruption in Ukrainian or As a rural Council takes his father’s land. Or chaos Sophiivsko-Borscagivskoy rural  village Council — A. T. Kudryk

كما الريفية المجلس يأخذ أرض والده. أو الفوضى صوفيا-رئيس مجلس القريةالفساد في أوكرانيا أو  — A. T. Kudryk/
До редакції звернулася корінна жителька села Софіївська Борщагівка, з криком душі та проханням допомогти.
Вислухавши громадянку України та переглянувши документи редакційна колегія жахнулася від тотального беззаконня, нахабства, лицимірства корумпованості сільського голови Софіївсько-Борщагівської сільської ради Кудрика Олеся Тимофійовича.
 Читайте розмову гр. Зінченко Лідії Павлівни.
ПРЯМА МОВА ВІД ПЕРШОЇ ОСОБИ.

Після мого звернення на урядову гарячу лінію щодо неправомірних та незаконних дій сільського голови Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошиського району Київської області Кудрика Олеся Тимофійовича, мені з Києво-Святошинської районної державної адміністрації надійшла відповідь, яка направлена і до Київської обласної державної адміністрації, наступного змісту, дослівно:«Районною державною адміністрацією розглянуто Вашу скаргу на Урядову гарячу лінію від 25.05.2015 щодо неправомірних дій голови сільської ради Кудрика О.Т. По суті звернення повідомляємо наступне.Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до частин 4, 5, 6 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільський, селищний, міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

При здійсненні наданих повноважень сільський, селищний, міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним — перед відповідною радою.

Територіальна громада у будь-який час може достроково припинити повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування, якщо вони порушують Конституцію або закони України, обмежують права і свободи громадян, не забезпечують здійснення наданих їм законом повноважень.

У ході опрацювання поданого звернення Києво-Святошинська райдержадміністрація звернулась до Софіївсько-Борщагівської сільської ради щодо надання роз’яснень, яка листом від 02.06.2016 № 675 повідомила, що рішення про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо надання земельної ділянки у власність заявниці було прийнято у відповідності до діючого законодавства України на пленарному засіданні сесії Софіївсько-

Борщагівської сільської ради. За покійними батьками заявниці не існує державної реєстрації права користування або власності щодо земельної ділянки площею 0,22 га.

Також, сільська рада повідомила, що у викладених заявницею фактах відсутні ознаки корупції або перевищення повноважень Софіївсько- Борщагівським сільським головою.

Згідно зі статтею 71 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи виконавчої влади, їх посадові особи не мають права втручатися в діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування, а також вирішувати питання, віднесені Конституцією України та законами до повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Виходячи з вищенаведеного, якщо Ви вважаєте, що дії сільського голови Кудрика О.Т. порушують Ваші права, Ви маєте право звернутися з даного питання до правоохоронних органів та до суду.

Разом з цим, відповідно до ч. 1 ст. 155 Земельного кодексу України у разі видання органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування акта, яким порушуються права особи щодо володіння, користування чи розпорядження належною їй земельною ділянкою, такий акт визнається недійсним.

Згідно з ч. 1 ст. 21 Цивільного кодексу України суд визнає незаконним та скасовує правовий акт індивідуальної дії, виданий органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування, якщо він суперечить актам цивільного законодавства і порушує цивільні права або інтереси.

Враховуючи вищезазначене, рішення органів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України зупиняються у встановленому законом порядку з одночасним зверненням до суду (частина друга статті 144). Цьому конституційному положенню відповідає Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» у частині десятій статті 59, в якій визначено, що акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.

Додаток: згадане на 1 арк. (на першого адресата).

Даний лист підписаний заступником голови Києво-Святошинської районної державної адміністрації М.Г. Лезнік.

відповідь Кудрика О.Т. голові РДА Смірновій

відповідь Кудрика О.Т. голові РДА Смірновій

Зінченко відповідь з Києво-Святошинської районної державної адміністрації Лезнік

Зінченко відповідь з Києво-Святошинської районної державної адміністрації Лезнік

Зінченко відповідь з Києво-Святошинської районної державної адміністрації

Зінченко відповідь з Києво-Святошинської районної державної адміністрації

До відповіді додавався додаток копія листа від Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошиського району Київської області, за підписом сільського голови Кудрика О.Т., наступного змісту:

«Відносно звернення гр. Зінченко Л.П. на урядову гарячу лінію від 26.05.2016 за № 3-1136 повідомляємо наступне.

Рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо надання земельної ділянки у власність заявниці було прийнято у відповідності до діючого законодавства України на пленарному засіданні сесії Софіївсько-Борщагівської сільської ради. За покійними батьками заявниці не існує державної реєстрації права користування або власності щодо земельної ділянки площею 0,22 га.

У викладених заявницею фактах відсутні ознаки корупції або перевищення повноважень Софіївсько-Борщагівськім сільськім головою, а також інформуємо, що до повноважень органів місцевого самоврядування не належить сприяння громадянам у користуванні земельними ділянками.»

Дана відповідь є неправдивою та порушує мої права які передбачені Конституцією України, Земельним Кодексом України, Цивільним Кодексом України, іншими Законами України та нормативно-правовим актам.

Земельна ділянка яка розташована за адресою Київська область Києво-Святошинський район село Софіївська Борщагівка вулиця Шевченка 89 площе. 0,22 га рахувалася за моєю матір’ю, і батьки нею користувалися з повоєнних часів. У 2012 році моя матір Жицька Ксенія Павлівна померла, так і не встигнувши до кінця оформити право власності на земельну ділянку по вулиці Шевченка, 89, яку розпочала в 2009 році.

Жицька Зінченко свідоцтво про право на спадщину 1

28.02.2014 року Міністерство юстиції в Київській області винесла Постанову про відмову у вчиненні нотаріальної дії вих.. № 420/02-31, стосовно видачі Зінченко Лідії Павлівні (далі відповідач) свідоцтва про право на спадщину за законом на земельну ділянку площею 0,22 га, розташовану за адресою: село Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, вул. Шевченка, № 89 і надану для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що належала померлій 25 грудня 2012 року Жицькій Ксенії Павлівні.

постанова про відмову реєстрації прав власності на земельну ділянку площею 0,22 га Шевченка 89

постанова про відмову реєстрації прав власності на земельну ділянку площею 0,22 га Шевченка 89

11.03.2014 року я звернулася до голови Софіївсько-Борщагівської сільської ради сьомого скликання Києво-Святошинського району Київської області Кудрика О.Т. з заявою про закріплення за житловим будинком земельної ділянки по вулиці Шевченка, 98, який належить Позивачеві на підставі Свідоцтво про право на спадщину за законом зареєстровано в реєстрі за № 1-689 від 28.02.2014 року, земельної ділянки площею 0,22 га, розташованою за адресою: село Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, вул. Шевченка, № 89 цільове призначення — для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, належала моїй матері Жицькій Ксенії Павлівні.

Я до своїх заяв та звернень до Софіївсько-Борщагівської сільської ради надавала документи, які підтверджують, що по вулиці Шевченка 89 числиться згідно земельно-шнурової книги 0,22 га, що підтверджується рішеннями та довідками із Софіївсько-Борщагівської сільської ради попередніх скликань, а саме:

 • Копію Довідки Софіївсько-Борщагівської сільської ради за № 3014 від 21.10.2010 року на площу 0,22 га по вулиці Шевченка, 89
 • Копію Рішення виконавчого комітету Софіївсько-Борщагівської сільської ради від 28.03.1995 року на площу площу 0,22 га по вулиці Шевченка, 89
 • Копію Рішення Софіївсько-Борщагівської сільської ради 32 сесії 5 скликання від 09.12.2009 року №5 площу 0,22 га по вулиці Шевченка, 89
 • Копію акту на зберігання межових знаків та установлення та погодження меж землекористування
 • Копію заяви Жицької Ксенії Павлівни зареєстровану в Управлінні земельних ресурсів Києво-Святошинського району за № 4687 від 29.04.2010 року
 • Копію Свідоцтва про право на спадщину за законом від 28.02.2014 року зареєстровану в реєстрі за №1-689
 • Копію каталогу координат земельної ділянки по вулиці Шевченка 89 площею 0,22 га.

На початку квітня 2014 року я отримала від Софіївсько-Борщагівської сільської ради рішення 15 сесії VII скликання № 71 від 28 березня 2014 року «Про відмову у надані дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Зінченко Лідії Павлівні».

Софіївсько-Борщагівська сільська рада для затягування часу, винесла рішення Софіївсько-Борщагівської сільської ради сьомого скликання Києво-Святошинського району Київської області 15 сесії VII скликання №71 від 28.03.2014 року, в якому

Софіївсько-Борщагівська сільська рада сьомого скликання керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ВИРІШИЛА: Відмовити у надані дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Зінченко Лідії Павлівні, яка знаходиться по вулиці Шевченка, 89 в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області.

Відповідно до частини першої статті 116 Земельного кодексу України (далі — Кодекс) громадяни та юридичні особи набувають права власності та права користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених цим Кодексом або за результатами аукціону.

Статтею 121 Кодексу передбачено, що громадяни України мають право на безкоштовну передачу їм у власність земельних ділянок із земель державної та комунальної власності для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах — не більше 0,25 гектара, в селищах — не більше 0,15 гектара, в містах — не більше 0,10 гектара.

Згідно ч.1, ч.2 статті 120 Земельного кодексу України у разі набуття права власності на жилий будинок, будівлю або споруду, що перебувають у власності, користуванні іншої особи, припиняється право власності, право користування земельною ділянкою, на якій розташовані ці об’єкти.

Якщо жилий будинок, будівля або споруда розміщені на земельній ділянці, що перебуває у користуванні, то в разі набуття права власності на ці об’єкти до набувача переходить право користування земельною ділянкою, на якій вони розміщені, на тих самих умовах і в тому ж обсязі, що були у попереднього землекористувача.

Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами визначено статтею 118 Земельного кодексу України.

Згідно із частиною шостою та сьомою статті 118 Кодексу громадяни, зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної або комунальної власності для ведення фермерського господарства, ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки), індивідуального дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів у межах норм безоплатної приватизації, подають клопотання до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу. У клопотанні зазначаються цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри. До клопотання додаються викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб) та документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі (у разі надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства). У разі якщо земельна ділянка державної власності розташована за межами населених пунктів і не входить до складу певного району, заява подається до Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Земельного Кодексу України розглядає клопотання у місячний строк і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні. Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише невідповідність місця розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому порядку.

Частиною одинадцятою цієї статті встановлено, що у разі відмови органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування у передачі земельної ділянки у власність або залишення заяви без розгляду питання вирішується в судовому порядку.

У випадку, якщо земельна ділянка перебувала у власності спадкодавця на день його смерті, однак правовстановлюючий документ на неї відсутній згідно із статтею 25 Цивільного кодексу України (далі-Кодекс), здатність мати цивільні права та обов’язки (цивільну правоздатність) мають усі фізичні особи. Цивільна правоздатність фізичної особи виникає у момент її народження і припиняється у момент її смерті.

Цивільною дієздатністю фізичної особи є її здатність своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для себе цивільні обов’язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання (стаття 30 Кодексу).

З огляду на зазначене та відповідно до статті 346 Кодексу, однією з підстав припинення права власності є смерть власника.

В той же час, згідно зі статтею 3 Цивільного процесуального кодексу України, кожна особа має право звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

Тому, у разі смерті власника нерухомого майна, первинна реєстрація права власності на яке не була проведена і правовстановлюючий документ відсутній, питання визначення належності цього майна попередньому власнику та наступного його власника (спадкоємця) повинно вирішуватися у судовому порядку.

 

Таким чином Софіївсько-Борщагівська сільська рада сьомого скликання Києво-Святошинського району Київської області, як орган місцевого самоврядування в порушенняст. 122 Земельного Кодексу України не надала Позивачу дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, та не надала мотивовану відмову у його наданні.

Статтею 14 Конституції України встановлено, що право власності на землю гарантується і це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою відповідно до закону.

Згідно ст. 19 Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ст. 55 Конституції України та ст. ст. 57, 77 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» кожен має право оскаржити в суді неправомірні рішення, дії або бездіяльність органів державної влади, місцевого самоврядування та їх посадових осіб.

Однак, суб’єкт владних повноважень не виконав свого обов’язку по надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Зінченко Лідії Павлівни (Позивачу) в селі Софіївська Борщагівка, які зазначені в установленим законом порядку, в зв’язку з чим вийшов за межі своїх повноважень передбачених ст. 118, ст. 122 ЗК України, не дотримався порядку передбачено ст. 15 Закону України «Про звернення громадяни» та порушив основоположний принцип діяльності органу місцевого самоврядування, встановлений ст. 19 Конституції України та ч.З ст. 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Як визначено частиною 3 пункту 1 Постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України № 2 від 6 березня 2008 року «Про практику застосування адміністративними судами окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду адміністративних справ», судам необхідно враховувати, що у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень належить перевіряти, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, із якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

У відповідності до ст. 21 ЦК України суд визнає незаконним та скасовує правовий акт індивідуальної дії, виданий органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим, або органом місцевого самоврядування, якщо він суперечить актам цивільного законодавства і порушує цивільні права та інтереси.

Тому, згідно п.10 ч.2 ст. 16 ЦК України, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого немайнового або майнового права та інтересу, шляхом визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, якщо він суперечить актам цивільного законодавства і порушує цивільні права та інтереси.

Крім того, в ч.2 ст. 77 Закону України «Про місцеве самоврядування» передбачено, що спори про поновлення порушених прав юридичних та фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності органів або посадових осіб місцевого самоврядування вирішуються в судовому порядку.

Згідно зі ст. 15 ЦК України Кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ст. 321 ЦК України право власності є непорушним. Ніхто не може

бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні. Особа може

бути позбавлена права власності або обмежена у його здійсненні лише у випадках і в

порядку, встановлених законом.

У відповідності до ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Таким чином Софіївсько-Борщагівська сільська рада сьомого скликання Києво-Святошинського району Київської області, як орган місцевого самоврядування в порушенняст. 122 Земельного Кодексу України не надав Позивачу дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, і не надав мотивовану відмову у його наданні.

Далі були суди адміністративна справа № 369/7352/14-а, і всі суди, які повністю продалися будівельній мафії захищають свого ставленика Кудрика О.Т.

Між іншим мною була подана КАСАЦІЙНА СКАРГАна постанову Києво-Святошинського районного суду Київської області від 19 вересня 2014 року у адміністративній справі № 369/7352/14-а, і на Ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 26 листопада 2014 року по адміністративній справі № 369/7352/14-а, розглядали її судді Черпіцька Л.Т.  Розваляєва Т.С.,. Маслій В.І. які корумпованні і всі справи що стосуються Софіївсько-Борщагівської сільської ради чомусь потрапляють саме їм.

Наприклад адміністративна справа №369/11549/14-а за позовом мого знайомого Прокопенка Григорія Васильовича, по генеральному плану села Софіївська Борщагівка,  одноосібно судею Маслій  У відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою Прокопенка Григорія Васильовича на постанову Києво-Святошинського районного суду Київської області від 13 липня 2015 року та постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 29 вересня 2015 року у адміністративній справі за позовом Прокопенка Григорія Васильовича до Софіївсько-Борщагівської сільської ради шостого та сьомого скликання Києво-Святошинського району Київської області, третя особа: Управління Держземагенства у Києво-Святошинському районі Київської області про визнання незаконним та скасування рішень Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області № 25 від 29.04.2013 року, № 7 від 05.07.2013 року та № 21 від 14.01.2011 року та зобов’язання вчинити певні дії —відмовити

Такаж ситуація і по громадянки Фоміної Елеонори Борисівни ,яка є членом територіальної громади села Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, про те, що суддя Вищого адміністративного суду В.І. Маслій по адміністративній справі №756/8306/15-а провадження К/800/38278/15 виніс Ухвалу від 25серпня 2015 року в якій відмовив у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою Фоміної Елеонори Борисівни на Ухвалу Оболонського районного суду м. Києва від 06.07.2015 року та Ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 05.08.2015 року у адміністративній справі за позовом Фоміної Елеонори Борисівни до Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Ссвятошинського району Київської області про визнання незаконним та скасування рішення Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області   №21 від 14 січня 2011 року.

Тепер ці судді розглядають іще одну адміністративну справу за позовом Пасічнюк, де я є третьою особою.

Визнати незаконними та скасувати рішення Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області № 1 від 11.06.2012 року 1 сесії 7 скликання в якому зазначено «Про підсумки позачергових виборів сільського голови Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області та депутатів Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області» — в повному обсязі, як таке, що не відповідає вимогам Конституції України, Законам України, Рішенням Конституційного Суду України, та порушує мої права як члена територіальної громади села Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області. адміністративна справа 369/8430/15-а. постанова Києво-Святошинського районного суду Київської області від 23 листопада 2015 року справа № 369/8430/15-а (провадження №2-а/369/283/15) і на ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 12 січня 2016 року по адміністративній справі № 369/8430/15-а.

Але судді Маслій В.І., РозваляєваТ.С., Черпіцька Л.Т. вже декілька раз  переносили засідання та не хочуть брати самовідвід по заявам Мудрого, Пасічнюк, Прокопенка. Отака корупція та продажність суддів Вищого адміністративного суду.

Мабуть за мою активну громадську діяльність   Кудрик О.Т. мене переслідує та чинить протизаконні дії стосовно мене та активних жителів територіальної громади села Софіївська Борщагівка!

Софіївсько-Борщагівська сільська рада надала мені Довідку за № 1332 від 17.07.2015 року. В якій зазначено що площа земельної ділянки 0,22 га по вулиці Шевченка 89.

В грудні 2015 року я звернулася до Софіївсько-Борщагівської сільської ради з Клопотанням, наступнго змісту

Відповідно до статей 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України прошу надати мені дозвіл на розробку документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки) (цільове призначення земельної ділянки відповідно до КВ ЦПЗ) орієнтованою площею 0,22 га, яка розташована за адресою 08131 Київська область Києво-Святошинський район село Софіївська Борщагівка вулиця Шевченка будинок № 89.

Цим клопотанням засвідчую, що я не використала раніше своє право на безоплатну приватизацію земельної ділянки за вищезазначеним цільовим призначенням.

Я ознайомлена з нормами Закону України «Про захист персональних даних» та добровільно даю дозвіл на обробку та використання своїх персональних даних.

 

Додаток:

 • Копія паспорта — першої другої сторінки та сторінки місця проживання
 • Копія ідентифікаційного номера платників податків
 • Копія з кадастрової карти України з зазначенням бажаного місця розташування земельної ділянки
 • Каталог координат земельної ділянки село Софіївська Борщагівка вулиця Шевченка 89
 • Копія Свідоцтва про право на спадщину за законом від 28.02.2014 року №1-689
 • Копія рішення Софіївсько-Борщагівської сільської ради за №5 від 09.12.2009 року 32 сесії 5 скликання
 • Копія рішення Софіївсько-Борщагівської сільської ради від 28.03.1995 року

21.12.2015 року                                                   Л.П. Зінченко

Зінченко Клопотання на приватизацію 0,22 га 21.12.2015 року

Зінченко Клопотання на приватизацію 0,22 га 21.12.2015 року

та додатки

Викопіювання з генлану

Викопіювання з генлану

Довідка земельно шнурової книги Софіївсько Борщагівської сільської ради 2010 рік

Довідка земельно шнурової книги Софіївсько Борщагівської сільської ради 2010 рік

Акт погодження межових знаків

Акт погодження межових знаків

Рішення Софіївсько Борщагівської сільської ради №5 від 09.12.2009 року 0,22 га

Рішення Софіївсько Борщагівської сільської ради №5 від 09.12.2009 року 0,22 га

Рішення Софіївсько Борщагівської сільської ради №34 10 від 28.03.1995 року на 0,22 га

Рішення Софіївсько Борщагівської сільської ради №34 10 від 28.03.1995 року на 0,22 га

Довідка Софіївсько-Борщагівської сільської ради на 0,22 га

Довідка Софіївсько-Борщагівської сільської ради на 0,22 га

каталог координат Шевченка 89

Викопіювання з кадастрової карти Шевченка 89

Викопіювання з кадастрової карти Шевченка 89

Свідоцтво про право на спадщину

Свідоцтво про право на спадщину

Мені поштою в січні 2016 року Софіївсько-Борщагівська сільська рада надала рішення за № №25 від 25 грудня 2015 року 3 сесія 8 скликання, в якому було зазначено 0,08 га (8 соток).

 

Кудрик О.Т. Софіївсько Борщагівська сільська рада рішення Зінченко №25 від 25 грудня 2015 року 3 сесія 8 скликання

Кудрик О.Т. Софіївсько Борщагівська сільська рада рішення Зінченко №25 від 25 грудня 2015 року 3 сесія 8 скликання

Я звернулася із заявою до Софіївсько-Борщагівської сільської ради з проханням надати нове правильне рішення на 0,22 га.

Але Кудрик О.Т. вперто мене ігнорує та надав відповідь що мені належить лише 0,08 га.

Кудрик лист Зінченко №337 від 08.04.2016 року 0,08 гаКудрик лист Зінченко №337 від 08.04.2016 року 0,08 га

ОСЬ ДО ЧОГО ПРИВЕЛА РЕФОРМА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ ТЕПЕР НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ НОВІ ПАНИ, КНЯЗЬКИ ТА ЦАРІ САМІ ВСТАНОВЛЮЮТЬ СВОЇ ЗАКОННИ, ПОВНІСТЮ КУПИЛИ КОРУМПОВАНІ СУДИ, мМВС (ПОЛІЦЦІЮ) ПРОКУРАТУРУ.

МАБУТЬ КУДРИК О.Т СЕБЕ ТАК ВОЛЬГОТНО НЕ ПОВОДИВ ЯКБИ НЕ ЙОГО ДРУГ ПРОКУРОР АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОКУРАТУРИ ХОЛОДНИЦЬКИЙ НАЗАР ІВАНОВИЧ ЯКИЙ ВИРІШУЄ УСЕ І ЗАКРИВАВ ТРИ КРИМІНАЛЬНІ СПРАВИ ПРОТИ КУДРИКА О.Т. ЗАКРИВ СПРАВУ ПО РЕЙДЕРСЬКОМУ ЗАХОПЛЕННЮ СОФІЇВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКОЇ СІЛЬСЬОКЇ РАДИ 05.07.2011 РОКУ, ЗАКРИВ ТА ЗНИЩИВ ЗВІТ ДЕПУТАТСЬКОЇ КОМІСІЇ 2011 РОКУ.

ОСЬ ТАКА КОРУПЦІЯ В УКРАЇНІ…

ТОМУ 2КНЯЗЯМ2 ТА БУДІВЕЛЬНІЙ МАФІЇ ВСЕ ДОЗВОЛЕНО МОЖНА І БАТЬКІВЩИНУ ЗАБРАТИ В НЕУГОДНИХ…

ЩО СКАЖЕТЕ ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ? ДЕ УПОВНОВАЖЕНА З ПРАВ ЛЮДИНИ? ДЛЯ ЧОГО ТОДІ АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА ЩОБ УЗАКОНЮВАТИ СВАВІЛЛЯ ЧИНОВНИКІВ!

THAT’s WHAT LED REFORM of DECENTRALIZATION IN UKRAINE is NOW AT the LOCAL LEVEL, the NEW LORDS, PRINCES AND KINGS THEMSELVES SET THEIR RE COMPLETELY BOUGHT CORRUPT COURTS, MMS (POLZCY) PROSECUTOR’s office.

APPARENTLY KUDRIK A. T HIMSELF SO FREELY NOT LED IF NOT for HIS FRIEND the PROSECUTOR of the ANTICORRUPTION PROSECUTOR’s office HOLODNITSKY NAZAR IVANOVICH WHO DECIDES it AND CLOSED THREE CRIMINAL CASES AGAINST KUDRIK A. T. CLOSED the CASE of RAIDER attacks SOPHIA-BORSCHAGOVSKY SLSAC COUNCIL 05.07.2011 YEAR, was CLOSED AND DESTROYED, the REPORT of the PARLIAMENTARY COMMISSION 2011.

THAT’S THE CORRUPTION IN UKRAINE…

SO 2КНЯЗЯМ2 AND CONSTRUCTION MAFIA ALL CAN AND IS ALLOWED HOME TO PICK UP UNWANTED…

WHAT WOULD YOU SAY THE STATE AUTHORITIES? WHERE THE COMMISSIONER ON HUMAN RIGHTS? WHAT IF THE PRESIDENT’S ADMINISTRATION TO LEGITIMIZE THE ARBITRARINESS OF OFFICIALS!

ВОТ К ЧЕМУ ПРИВЕЛА РЕФОРМА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ В УКРАИНЕ ТЕПЕРЬ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ НОВЫЕ ПАНЫ, КНЯЗЬЯ И ЦАРИ САМИ УСТАНАВЛИВАЮТ СВОИ РЕ, ПОЛНОСТЬЮ КУПИЛИ КОРРУМПИРОВАННЫЕ СУДЫ, мМВС (ПОЛІЦЦІЮ) ПРОКУРАТУРУ.

ВИДИМО КУДРИК А.Т СЕБЯ ТАК ВОЛЬГОТНО НЕ ВЕЛ ЕСЛИ БЫ НЕ ЕГО ДРУГ ПРОКУРОР АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПРОКУРАТУРЫ ХОЛОДНИЦКИЙ НАЗАР ИВАНОВИЧ КОТОРЫЙ РЕШАЕТ ВСЕ И ЗАКРЫВАЛ ТРИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛА ПРОТИВ КУДРИК А.Т. ЗАКРЫЛ ДЕЛО ПО РЕЙДЕРСКОМУ ЗАХВАТУ СОФИЕВСКО-БОРЩАГОВСКОЙ СІЛЬСЬОКЇ СОВЕТА 05.07.2011 ГОДА, ЗАКРЫЛ И УНИЧТОЖИЛ ОТЧЕТ ДЕПУТАТСКОЙ КОМИССИИ 2011 ГОДА.

ВОТ ТАКАЯ КОРРУПЦИЯ В УКРАИНЕ…

ПОЭТОМУ 2КНЯЗЯМ2 И СТРОИТЕЛЬНОЙ МАФИИ ВСЕ РАЗРЕШЕНО МОЖНО И РОДИНУ ЗАБРАТЬ У НЕУГОДНЫХ…

ЧТО СКАЖЕТЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ? ГДЕ УПОЛНОМОЧЕННАЯ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА? ДЛЯ ЧЕГО ТОГДА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА ЧТОБЫ УЗАКОНИВАТЬ ПРОИЗВОЛ ЧИНОВНИКОВ!

هذا ما أدى إصلاح اللامركزية في أوكرانيا الآن على المستوى المحلي الجديد أمراء الأمراء والملوك أنفسهم تعيين إعادة تماما اشترى المحاكم الفاسدة ، MMS (POLZCY) مكتب المدعي العام.

على ما يبدو KUDRIK A. T نفسه بحرية يؤد إن لم يكن صديقه المدعي العام لمكافحة الفساد في مكتب المدعي العام HOLODNITSKY نزار إيفانوفيتش الذي يقرر ذلك أغلقت ثلاث قضايا جنائية ضد KUDRIK A. T. مغلقة حالة من هجمات مغيرة صوفيا-BORSCHAGOVSKY SLSAC مجلس 05.07.2011 العام ، وأغلقت ودمرت تقرير اللجنة البرلمانية عام 2011.

هذا هو الفساد في أوكرانيا…

حتى 2КНЯЗЯМ2 والبناء المافيا كل ما يمكن أن يسمح المنزل لالتقاط غير المرغوب فيها…

ماذا تقول الدولة السلطات ؟ حيث مفوضية حقوق الإنسان ؟ ما إذا كانت إدارة الرئيس لإضفاء الشرعية على تعسف المسؤولين!

На даний час відбувається судові слухання за позовом Зінченко Лідії Павлівни, на одне з клопотань щодо надання Земельно-шнурової книги Софіївсько-Борщагівської сільської ради Кудрик Олесь Тимофійович заявив та надав листа Києво-Святошинському районному суду ПРО ТЕ ЩО ЗЕМЕЛЬНО-ШНУРОВА КНИГА БУЛА ВИКРАДЕНА І СОФІЇВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ВЖЕ ДВА РОКИ ПРАЦЮЄ БЕЗ САМОЇ ГОЛОВНОЇ ОБЛІКОВОЇ КНИГИ ПО ЗЕМЛІ СЕЛА СОФІЇВСЬКА БОРЩАГІВКА.

Кудрик О Т відсутня земельно шнурова книга

Кудрик О Т відсутня земельно шнурова книга ЛИСТ ДЛЯ СУДУ

ОСЬ ТЕКСТ

У провадженні Києво-Святошинського районного суду Київської області перебуває адміністративна справа № 369/5642//16-а за позовом Зінченко Л.П. до Софіївсько-Борщагівської сільської ради, сільського голови Софіївсько-Борщагівської сільської ради Кудрика О.Т., третя особа — Зінченко В.В про визнаная незаконним та скасування рішення Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області 3 сесії УШ скликання № 25 від 25.12.2015 року.

На виконання ухвали судді Києво-Святошинського районного суду від 12.10.2016 року повідомляємо Вам наступне.

Софіївсько-Борщагівська сільська рада не може надати до суду належним чином завірену копію витягу із земельно-шнурової книги Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області з приводу запису по вул. Шевченка, 89, с. Софіївська Борщагівка, Києво-Святошинського району Київської області, у зв’язку з тим, що вказана книги була викрадена невідомими особами під час озброєного хуліганського нападу у лютому 2014 року.

На виконання ухвали від 12.10.2016 року Софіївсько-Борщагівська сільська рада надає вам копію витягу з погосподарської книги Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області з приводу, який містить відомості з приводу запису по вул. Шевченка, 89, с. Софіївська Борщагівка, Києво-Святошинського району Київської області.

 

Реклама