Куди поділася виборча документація після проведення позачергових виборів 27 травня 2012 року в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області ?

Куда делась избирательная документация после проведения внеочередных выборов 27 мая 2012 года в селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области ?

What happened to election documentation after the holding of early elections on may 27, 2012 in Sofievskaya Borshchagovka village, Kyiv-Sviatoshynsky district of Kyiv region ?

Риторичне запитання бути чи не бути, для жителів села Софіївська Борщагівка правильніше сформувати а чи були насправді вибори сільського голови та сільських депутатів до Софіївсько-Борщагівської сільської ради  27.05.2012 року.

Розглянемо лише факти та відповіді відповідних установ.

По перше активіст села Софіївська Борщагівка Прокопенко Григорій Васильович (якого до речі рейдерстька банда,  яка захопила сільську раду  05.07.2011 року, та тепер «керує» та видає себе за легітимну владу, недопустила на робоче місце як і інших працівників даної сільської ради, не заплатила належної заробітної плати, не виплатила відпускних, соціальної та матеріальної допомоги і їм Кудрику Олесю Тимофійовичу (самозванцю сільського голови) та його посіпакам виявилося цього мало і вони на сесії тільки в нього одного на все село анульовують рішення  на розробку проекту землеустрою дивіться http://www.sb-rada.gov.ua/resolution/108-vidmova-prokopenko.html.

Хоча Прокопенко Г.В. повністю погодив всі необхідні висновки затвердив в проекті землеустрою всіма необхідними підписами отримав кадастровий номер на земельну ділянку, отримав з Державного земельного кадастру України Витяг на земельну ділянку. Подав позов до Києво-Святошинського районного суду та виграв справу № 369/8025/13-а від 09.12.2013 року. Але Софіївсько-Борщагівській сільській раді сьомого (неіснуючого) скликання Києво-Святошинського району Київської області, так кортить забрать у Прокопенка Г.В.  землю що вони з пропущенням строків подали касаційну скаргу начебто 24.12.2013 року, а Києво-Святошинський районний суд відправив її в Київський апеляційний адміністративний суд 09.01.2014 року.Що є порушенням чинного законнодавства України.

У провадженні Київського апеляційного адміністративного суду знаходиться адміністративна справа №369/8025/13а, за позовом Прокопенка Григорія Васильовича до Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, «Про визнання незаконними та скасування рішень Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області №38 від 14.12.2012 року та №7 від 22.05.2013 року» — Постанова Києво-Святошинського районного суду Київської області від 09.12.2013 року

Відповідно КАС України статті 186. (Порядок і строки апеляційного оскарження)

1. Апеляційна скарга подається до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

2. Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 цього Кодексу, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Якщо суб’єкта владних повноважень у випадках та порядку, передбачених частиною четвертою статті 167 цього Кодексу, було повідомлено про можливість отримання копії постанови суду безпосередньо в суді, то десятиденний строк на апеляційне оскарження постанови суду обчислюється з наступного дня після закінчення п’ятиденного строку з моменту отримання суб’єктом владних повноважень повідомлення про можливість отримання копії постанови суду. {Положення частини другої статті 186 щодо скорочення процесуальних строків звернення громадян до суду визнано конституційним згідно з Рішенням Конституційного Суду № 17-рп/2011 від 13.12.2011}

Стаття 167. Проголошення судового рішення, видача або направлення судового рішення особам, які беруть участь у справі, та особам, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права, свободи, інтереси чи обов’язки

1. Судове рішення проголошується прилюдно негайно після виходу суду з нарадчої кімнати. Головуючий у судовому засіданні роз’яснює зміст рішення, порядок і строк його оскарження.

2. На вимогу особи, яка бере участь у справі, а так само особи, яка не брала участі у справі, але щодо якої суд вирішив питання про її права, свободи, інтереси чи обов’язки, суд у цей самий день видає копію постанови (або її вступної та резолютивної частин) чи ухвали суду. У разі проголошення в судовому засіданні лише вступної та резолютивної частин постанови суд повідомляє час, коли особи, які беруть участь у справі, можуть одержати копію постанови в повному обсязі. Суд складає повний текст постанови у строк, передбачений частиною третьою статті 160 цього Кодексу.

Стаття 160. Порядок ухвалення судових рішень, їх форма

1. Суд приймає постанову іменем України негайно після закінчення судового розгляду.

2. Постанова приймається, складається і підписується в нарадчій кімнаті складом суду, який розглянув справу.

3. У виняткових випадках залежно від складності справи складення постанови у повному обсязі може бути відкладено на строк не більш як п’ять днів з дня закінчення розгляду справи, однак суд повинен проголосити у тому самому засіданні, в якому закінчився розгляд справи, вступну та резолютивну частини постанови. Постанова суду, яка містить вступну та резолютивну частини, перед оголошенням має бути підписана всім складом суду і приєднана до справи.

Отже вступна та результативна частина Постанови у справі 369/8025/13-а була оголошена 09.12.2013 року. Відповідно до ст. 160 складення постанови у повному обсязі може бути відкладено на строк не більш як п’ять днів з дня закінчення розгляду справи, тобто 5 днів це 9, 10, 11, 12, 13 грудня.

Відповідно до п.2 ст. 186 Якщо суб’єкта владних повноваженьбуло повідомлено про можливість отримання копії постановисуду безпосередньо в суді, то десятиденний строк на апеляційне оскарження постанови суду обчислюється з наступного дня після закінчення п’ятиденного строку з моменту отримання суб’єктом владних повноважень повідомлення про можливість отримання копії постанови суду. {Положення частини другої статті 186 щодо скорочення процесуальних строків звернення громадян до суду визнано конституційним згідно з Рішенням Конституційного Суду № 17-рп/2011 від 13.12.2011}

Таким чином 10 днів почалися з 14 грудня.  14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  тобто 23 грудня 2013 року у відповідача був останній день для подачі апеляційної скарги (заперечення) по адміністративній справі №369/8025/13-а від 09.12.2013 року.

Крім цього не зрозумілі дії суду першої інстанції. Відповідач (Софіївсько-Борщагівська сільська рада Києво-Святошинського району Київської області) надав апеляційну скаргу 24.12.2013 року, то відповідно до п. 1 ст. 188  Суд першої інстанції через три дні після закінчення строку на подання апеляційної скарги надсилає її разом зі справою до адміністративного суду апеляційної інстанції.

Ст. 188 Дії суду першої інстанції після одержання апеляційних скарг

1. Суд першої інстанції через три дні після закінчення строку на подання апеляційної скарги надсилає її разом зі справою до адміністративного суду апеляційної інстанції.

{Частина перша статті 188 в редакції Закону № 2453-VI від 07.07.2010}

2. Апеляційні скарги, що надійшли після направлення справи до адміністративного суду апеляційної інстанції, не пізніше наступного дня після їх надходження направляються до адміністративного суду апеляційної інстанції.

3. Якщо подано апеляційну скаргу на ухвалу суду першої інстанції, яка не перешкоджає провадженню у справі, то суд першої інстанції, не зупиняючи провадження, направляє до адміністративного суду апеляційної інстанції апеляційну скаргу та копії матеріалів справи, що необхідні для розгляду такої скарги. Після закінчення апеляційного провадження всі матеріали цього провадження приєднуються до матеріалів адміністративної справи.

{Статтю 188 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 2453-VI від 07.07.2010

Згідно відповіді наданої мені, Києво-Святошинський районний суд відправив апеляційну скаргу і матеріали справи лише 09.01.2014 року. Тобто 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 грудня 2013 року та 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 січня 2014 року  через 16 днів після отримання апеляційного заперечення від Відповідача Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області. Що є порушенням ст. 188 КАС України.

Виходячи з вище викладеного виникають наступні питання:

 1. 1.      Як в Київському апеляційному  адміністративному  суді, здійснювала  реєстрація Апеляційної скарги та матеріали справи №369/8025/13-а від 09.12.2013 року, та відбувся розподіл даної справи між суддями?
 2. Чому суд першої інстанції в порушення п. 1 ст. 188 КАС України надав до Київського апеляційного адміністративного суду Апеляційну скаргу по справі №369/8025/13-а від 09.12.2013 року лише через 16 днів (подана до Києво-Святошинського районного суду  24.12.2013 року , а  суд першої інстанції направив до Київського апеляційного адміністративного суду 09.01.2014 року)?
 3. Чому по справі №369/8025/13-а від 09.12.2013 року, 30.01.2014 року було відкрите апеляційне провадження, адже пропущений строк для подачі Апеляційної скарги відповідно до п. 2 ст. 186 КАС України?

Прокопенко Г.В. до Київського апеляційного адміністративного суду подав заперечення на апеляційну скаргу Софіївсько-Борщагівської сільської ради.

ЗАПЕРЕЧЕННЯ НА АПЕЛЯЦІЙНУ СКАРГУ Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області щодо оскарження постанови Києво-Святошинського районного суду Київської області від 09 грудня 2013 року у справі №369/8025/13-а Київський апеляційний адміністративний суд Прокопенко Григорій Васильович

ЗАПЕРЕЧЕННЯ НА АПЕЛЯЦІЙНУ СКАРГУ Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області щодо оскарження постанови Києво-Святошинського районного суду Київської області від 09 грудня 2013 року у справі №369/8025/13-а Київський апеляційний адміністративний суд Прокопенко Григорій Васильович

ЗАПЕРЕЧЕННЯ НА АПЕЛЯЦІЙНУ СКАРГУ Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області щодо оскарження постанови Києво-Святошинського районного суду Київської області від 09 грудня 2013 року у справі №369/8025/13-а Київський апеляційний адміністративний суд Прокопенко Григорій Васильович

ЗАПЕРЕЧЕННЯ НА АПЕЛЯЦІЙНУ СКАРГУ Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області щодо оскарження постанови Києво-Святошинського районного суду Київської області від 09 грудня 2013 року у справі №369/8025/13-а Київський апеляційний адміністративний суд Прокопенко Григорій Васильович

ЗАПЕРЕЧЕННЯ НА АПЕЛЯЦІЙНУ СКАРГУ Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області щодо оскарження постанови Києво-Святошинського районного суду Київської області від 09 грудня 2013 року у справі №369/8025/13-а Київський апеляційний адміністративний суд Прокопенко Григорій Васильович

ЗАПЕРЕЧЕННЯ НА АПЕЛЯЦІЙНУ СКАРГУ Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області щодо оскарження постанови Києво-Святошинського районного суду Київської області від 09 грудня 2013 року у справі №369/8025/13-а Київський апеляційний адміністративний суд Прокопенко Григорій Васильович

ЗАПЕРЕЧЕННЯ НА АПЕЛЯЦІЙНУ СКАРГУ Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області щодо оскарження постанови Києво-Святошинського районного суду Київської області від 09 грудня 2013 року у справі №369/8025/13-а Київський апеляційний адміністративний суд Прокопенко Григорій Васильович

ЗАПЕРЕЧЕННЯ НА АПЕЛЯЦІЙНУ СКАРГУ Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області щодо оскарження постанови Києво-Святошинського районного суду Київської області від 09 грудня 2013 року у справі №369/8025/13-а Київський апеляційний адміністративний суд Прокопенко Григорій Васильович

ЗАПЕРЕЧЕННЯ НА АПЕЛЯЦІЙНУ СКАРГУ Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області щодо оскарження постанови Києво-Святошинського районного суду Київської області від 09 грудня 2013 року у справі №369/8025/13-а Київський апеляційний адміністративний суд Прокопенко Григорій Васильович

ЗАПЕРЕЧЕННЯ НА АПЕЛЯЦІЙНУ СКАРГУ Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області щодо оскарження постанови Києво-Святошинського районного суду Київської області від 09 грудня 2013 року у справі №369/8025/13-а Київський апеляційний адміністративний суд Прокопенко Григорій Васильович

ЗАПЕРЕЧЕННЯ НА АПЕЛЯЦІЙНУ СКАРГУ Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області щодо оскарження постанови Києво-Святошинського районного суду Київської області від 09 грудня 2013 року у справі №369/8025/13-а Київський апеляційний адміністративний суд Прокопенко Григорій Васильович

ЗАПЕРЕЧЕННЯ НА АПЕЛЯЦІЙНУ СКАРГУ Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області щодо оскарження постанови Києво-Святошинського районного суду Київської області від 09 грудня 2013 року у справі №369/8025/13-а Київський апеляційний адміністративний суд Прокопенко Григорій Васильович

ЗАПЕРЕЧЕННЯ НА АПЕЛЯЦІЙНУ СКАРГУ Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області щодо оскарження постанови Києво-Святошинського районного суду Київської області від 09 грудня 2013 року у справі №369/8025/13-а Київський апеляційний адміністративний суд Прокопенко Григорій Васильович

ЗАПЕРЕЧЕННЯ НА АПЕЛЯЦІЙНУ СКАРГУ Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області щодо оскарження постанови Києво-Святошинського районного суду Київської області від 09 грудня 2013 року у справі №369/8025/13-а Київський апеляційний адміністративний суд Прокопенко Григорій Васильович

ЗАПЕРЕЧЕННЯ НА АПЕЛЯЦІЙНУ СКАРГУ Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області щодо оскарження постанови Києво-Святошинського районного суду Київської області від 09 грудня 2013 року у справі №369/8025/13-а Київський апеляційний адміністративний суд Прокопенко Григорій Васильович

ЗАПЕРЕЧЕННЯ НА АПЕЛЯЦІЙНУ СКАРГУ Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області щодо оскарження постанови Києво-Святошинського районного суду Київської області від 09 грудня 2013 року у справі №369/8025/13-а Київський апеляційний адміністративний суд Прокопенко Григорій Васильович

ЗАПЕРЕЧЕННЯ НА АПЕЛЯЦІЙНУ СКАРГУ Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області щодо оскарження постанови Києво-Святошинського районного суду Київської області від 09 грудня 2013 року у справі №369/8025/13-а Київський апеляційний адміністративний суд Прокопенко Григорій Васильович

ЗАПЕРЕЧЕННЯ НА АПЕЛЯЦІЙНУ СКАРГУ Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області щодо оскарження постанови Києво-Святошинського районного суду Київської області від 09 грудня 2013 року у справі №369/8025/13-а Київський апеляційний адміністративний суд Прокопенко Григорій Васильович

ЗАПЕРЕЧЕННЯ НА АПЕЛЯЦІЙНУ СКАРГУ Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області щодо оскарження постанови Києво-Святошинського районного суду Київської області від 09 грудня 2013 року у справі №369/8025/13-а Київський апеляційний адміністративний суд Прокопенко Григорій Васильович

ЗАПЕРЕЧЕННЯ НА АПЕЛЯЦІЙНУ СКАРГУ Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області щодо оскарження постанови Києво-Святошинського районного суду Київської області від 09 грудня 2013 року у справі №369/8025/13-а Київський апеляційний адміністративний суд Прокопенко Григорій Васильович

ЗАПЕРЕЧЕННЯ НА АПЕЛЯЦІЙНУ СКАРГУ Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області щодо оскарження постанови Києво-Святошинського районного суду Київської області від 09 грудня 2013 року у справі №369/8025/13-а Київський апеляційний адміністративний суд Прокопенко Григорій Васильович

ЗАПЕРЕЧЕННЯ НА АПЕЛЯЦІЙНУ СКАРГУ Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області щодо оскарження постанови Києво-Святошинського районного суду Київської області від 09 грудня 2013 року у справі №369/8025/13-а Київський апеляційний адміністративний суд Прокопенко Григорій Васильович

ЗАПЕРЕЧЕННЯ НА АПЕЛЯЦІЙНУ СКАРГУ Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області щодо оскарження постанови Києво-Святошинського районного суду Київської області від 09 грудня 2013 року у справі №369/8025/13-а Київський апеляційний адміністративний суд Прокопенко Григорій Васильович

ЗАПЕРЕЧЕННЯ НА АПЕЛЯЦІЙНУ СКАРГУ Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області щодо оскарження постанови Києво-Святошинського районного суду Київської області від 09 грудня 2013 року у справі №369/8025/13-а Київський апеляційний адміністративний суд Прокопенко Григорій Васильович

ЗАПЕРЕЧЕННЯ НА АПЕЛЯЦІЙНУ СКАРГУ Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області щодо оскарження постанови Києво-Святошинського районного суду Київської області від 09 грудня 2013 року у справі №369/8025/13-а Київський апеляційний адміністративний суд Прокопенко Григорій Васильович

ЗАПЕРЕЧЕННЯ НА АПЕЛЯЦІЙНУ СКАРГУ Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області щодо оскарження постанови Києво-Святошинського районного суду Київської області від 09 грудня 2013 року у справі №369/8025/13-а Київський апеляційний адміністративний суд Прокопенко Григорій Васильович

Детально розповіли про Прокопенка Г.В. тому що він звернувся заявою до Урядової гарячої лінії, яка переслала її до Державного архіву Київської області Каменєвій Софє Арсеніївні, стосовно місцезнаходження виборчих документів з позачергових виборів депутатів 27 травня 2012 року до Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області.

Архівний відділ відправив відповідні листи щодо надання вище згаданої інформації голові Києво-Святошинської районної державної адміністрації (від 22.10.2013 року № 01-18/718), начальнику архівного сектору Києво-Святошинської районної державної адміністрації (від 22.10.2013 року №01-19/719), голові Софіївсько-Борщагівської сільської ради (від 22.10.2013 року № 01-17/720).

Були отримані відповіді

Державний архів Київської області відповідь про знаходження виборчий бюлетенів якими голосували на позачергових виборах 27.05.2012 року, в архів не здавалисяні відповідь

Державний архів Київської області відповідь про знаходження виборчий бюлетенів якими голосували на позачергових виборах 27.05.2012 року, в архів не здавалисяні відповідь

Лист запит Софіївсько-Борщагівській сільській (територіальній) виборчій комісії Шупик Лілії Федорівні щоб надали відповідь де поділася виборча документації після проведення позачергових виборів в селі Софіївська Борщагівка 27.05.2012 року

Лист запит Софіївсько-Борщагівській сільській (територіальній) виборчій комісії Шупик Лілії Федорівні щоб надали відповідь де поділася виборча документації після проведення позачергових виборів в селі Софіївська Борщагівка 27.05.2012 року

Відповідь архівного сектору Києво-Святошинського району повідомляє що виборча документації після проведення позачергових виборів 27.05.2012 року які відбулися в селі Софіївська Борщагівка, до архіву ненадходила

Відповідь архівного сектору Києво-Святошинського району повідомляє що виборча документації після проведення позачергових виборів 27.05.2012 року які відбулися в селі Софіївська Борщагівка, до архіву ненадходила

Софіївсько-Борщагівська сільська рада сьомого скликання Кудрик О.Т. надає відповідь що неволодіє і не зобовязаний володіти інформацією щодо виборчої документації з позачергових виборів до Софіївсько-Борщагівської сільської ради 27.05.2012 року

Софіївсько-Борщагівська сільська рада сьомого скликання Кудрик О.Т. надає відповідь що неволодіє і не зобовязаний володіти інформацією щодо виборчої документації з позачергових виборів до Софіївсько-Борщагівської сільської ради 27.05.2012 року

Києво-Святошинська районна державна адміністрація повідомляє що виборча документація з позачергових виборів до Софіївсько-Борщагівської сільської ради до Києво-Святошинського архіву ненадходила

Києво-Святошинська районна державна адміністрація повідомляє що виборча документація з позачергових виборів до Софіївсько-Борщагівської сільської ради до Києво-Святошинського архіву ненадходила

Таким чином створюється дивна та парадоксальна ситуація при якій самопризначений сільський голова Софіївсько-Борщагівської сільської ради твердить, що не володіє інформацією де знаходяться виборча документація, хоча активісти села які чергували в наметі, який був розташований біля Софіївсько-Борщагівської сільської ради стверджують, що саме Кудрик Олесь Тимофійович разом з Шевчук Іриною Степанівною та з міліціонером вивозили виборчу документацію в невідомому напрямку, про що склали відповідний Акт від 30.05.2012 року.

Акт від 30.05.2012 року Кудрик О.Т. вивозить виборчу документацію на своїєму власному автомобілі разом з Шевчук І.С. та міліціонером в невідомому напрямку

Акт від 30.05.2012 року Кудрик О.Т. вивозить виборчу документацію на своїєму власному автомобілі разом з Шевчук І.С. та міліціонером в невідомому напрямку

Дані дії Кудрика О.Т. зафіксовані на відео, яке можна подивитися в ютуб по силці http://www.youtube.com/watch?v=3mr3hIVdgVA

Софіївська Борщагівка Кудрик О.Т вивозить бюлетні

Софіївська Борщагівка Кудрик О.Т разом з головою сільської виборчої комісії Шевчук І.С. вивозять виборчі бюлетні …
Одночасно робляться запити іншими людьми та організаціями і знову та ж відповідь.
Заступник Києво-Святошинської районної державної адміністрації М.М, Ляшенко стверджує що сільською виборчою комісією села Софіївська Борщагівка документи до архіву Києво-Святошинського району після проведення позачергових виборів до Софіївсько-Борщагівської сільської ради (27 травня 2012 року) не передавалися

Заступник Києво-Святошинської районної державної адміністрації М.М, Ляшенко стверджує що сільською виборчою комісією села Софіївська Борщагівка документи до архіву Києво-Святошинського району після проведення позачергових виборів до Софіївсько-Борщагівської сільської ради (27 травня 2012 року) не передавалися

І знову Києво-Святошинська районна державна адміністрації «сама чесніша — біла та пушиста» нічого не знає та не віддає. Замість виконання своїх прямих професійних обовязків відповідно до ст. 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» повинні були звернутися до правоохоронних органів з повідомленням про кримінальний злочин.

Видно сили духу не має чи в іншому питання.

Мабуть що в іншому і це питання Софіївсько-Борщагівська земля. Починаючи з 2005 року іще коли головував Ковінченко Анатолій Леонідович, який зараз до речі є депутатом Києво-Святошинської районної ради, та очолює  Києво-Святошинський відділок ВО «Свобода» активно 27.02.2014 року захищав Кудрика О.Т.

Доказ дивіться на ютуб посилання http://www.youtube.com/watch?v=zRMt3UPGIzU

Софіївська Борщагівка 27.02.2014 Кудрик О.Т., Ковінченко А.Л. Рівненська сотня Чорного Олександра

Софіївська Борщагівка 27.02.2014 Кудрик О.Т., Ковінченко А.Л. Рівненська сотня Чорного Олександра. «>Софіївська Борщагівка
Так ось Рішенням Києво-Святошинської районної ради (звісно за активної участі Києво-Святошинської районної державної адміністрації) приймається Рішення №24 від 18.05.2005 року про припинення користуванням земельною ділянкою ДП НДВА «Пуща Водиця» відділення «Совки» площею 20 га. Теперішні вулиці Миру, Академіка Амосова, Волошкова, Лесі Українки. Оформлюється документація на студентів, яким за надання копії паспорта, ідентифікаційного номеру  та Доручення  сільською радою було заплачено по 100 доларів.
Після цього спритні брокери при активній участі сільського голови Ковінченка А.Л. та секретаря Шупик Н.  швиденько за місяць роблять Державні акти які швиденько куплею продажем переоформлюють та інших осіб, які знову продають вже нині відомому забудовнику багатоповерхової багатоквартирної житлової забудови Журбі та  його сімейству.
І почалося інтенсивне будівництво багатоповерхівок, при цьому до сільського бюджету не сплатилася жодна копійка, більш того забодовник за підтримки Ковінченка А.л жодної копійки не заплптив за земельний податок.
Натомість виконавчий комітет та сесія сільської ради надали забудовнику всі необхідні паепери щодо підклячення до каналізації водогіну електрики, та створення власних ЖЕКів які самі встановлюють цін на комунальні послуги.
Далі Ковінченко А.Л. передає естафету Кремцю Сергію Володимировичу, яким керувавав Кудрик Олесь Тимофійович. І тут справа розгорілася на «ура». Незважаючи що при владі був фактично БЮТ (які як і Партія регіонів все підминає під себе) жодної боротьби з корупцією не було — нвпаки КОРУПЦІЯ ЦВІЛА І ПАХЛА так що аж тхнуло як від смердючого трупа.
Першою «ластівочкою» Кремця С.В. та Кудрика О.Т. при неодноразових переговорів з Києво-Святошинською районною державною адміністрацією стала роздача 31,95 га землі, яка Розпорядженням Києво-Святошинської РДА за № 759 від 12.11.2009 року була надана на розірвання. Але ділили «все почесному» як Попандопало  в знаменитому фільмі «Свадьма в Малиновке» або як в казці  як лисиця ділить сир. Простим селянам землі біля МАЯКА в чагарниках площею 8 га решту звісно «найкращим та найдоблеснішим» працівника Київської обласної та Києво-Святошинської районної державної адміністрації, Київської обласної та Києво-Святошинської районної ради членам сімейств. І тут появлюється голий та босий,   як в «Енеїді» Котляревському Еней після плавання до берегів Карфагену,  Мартинов. Скупляє і оформлює земельні ділянки Мартинов  Валерій який піданий та має громадянство Великобританії.
Далі Кремець С.В. та Кудрик О.Т. терибанять масив 22,5 га згідно рішення №12/1 від 27.03.2009 року. І знову людям надають 6 га  (по 0,05 — 0,08 га)  а «нужним людям»  16 га по 0,50 га найкращої та найближчої до траси землі начебто для ведення особистого селянського господарства. Ці землі «нужних людей» швидко з а 1 місяць оформлюються та продаються Мартинову. Який веде забудову багатоповерхових  багатоквартирних житлових будинків в 11 поверхів. І насрать йому що над ним літають літаки, що це зона повітряного руху повітряних суден (літаків) що повина бути охорона зона від МАЯКА — БО В НЬОГО КРИША З НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ З ПАРТІЇ РЕГІОНІВ ТА З БЮТ ЯКИХ ВЖЕ ПОЧАВ КРИШУВАТЬ ЯНУКОВИЧ.
Частина карти вулиці Боголюбова, Миру, Лесі Українки , Машинобідівників "великого розпродажу" землі громади села Софіївська Борщагівка - де зараз забудовники Журба, Мартинов, Еркер (Петі Мельника)

Частина карти вулиці Боголюбова, Миру, Лесі Українки , Машинобідівників «великого розпродажу» землі громади села Софіївська Борщагівка — де зараз забудовники Журба, Мартинов, Еркер (Петі Мельника)

 

Незабуває Києво-Святошинська районна державна адмінстрація і сама своїми розпорядженнями надавати «нічийну» землю села Софіївська Борщагівка. А саме при президенті Кучмі — Розпорядження про передачу в оренду №210 від 14.04.2003 року для церкви Ісуса Христа (МОРМОНСЬКА ЦЕРКВА ЗАСНОВНИКИ ЯКОЇ Є ВЛАСНИКАМИ ТА ПРОЖИВАЮТЬ В НІМЕЧИННІ ТА АВСТРІЇ ЯКІ НА ТЕРИТОРІЇ СЕЛА СОФІЇВСЬКА БОРЩАГІВКА МАЮТЬ АВТОСАЛОНИ МІТСУБІСІ, ШЕВРОЛЕ ТА ІНШІ ЗЕМЛІ ПІД ЯКІ ПОЧАВ РОЗДАВАТИ КОВІНЧЕНКО А.Л. А ЗАКІНЧИК КРЕМЕЦЬ С.В. КУДРИК О.Т.)

Не пасе здніх і Київська обласна рада та Київська обласна державна адміністрація які своїми рішеннями погоджують розташування 5,2 га землі під будівництво багатоповерхівок «ЕРКЕР» які належали Петі Мельнику який спіймався на хабарі, і був благополучно відпущений на волю (звісно взамін на «бізнес») своїми з сімї Януковича.

Далі буде…

Реклама